22. Sep 2022 13:53

Rady MsP Prievidza pre rodičov prváčikov na cestu do školy

Skončili prázdniny a pre žiakov opäť platia bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

 • Naučte deti správne a bezpečne prechádzať cez cestu.
 • Učte ich, aby po chodili ceste, len keď pri nej nie je chodník.
 • Naučte dieťa správne a bezpečne chodiť po ceste podľa pravidla „chodci chodia vľavo.“
 • Naučte dieťa správne stáť pred priechodom pre chodcov.
 • Dbajte na to, aby malo dieťa pestrofarebné oblečenie, poprípade doplnené o reflexné nášivky s aktovkou, ktorá obsahuje reflexný materiál.
 • Viackrát s ním vyskúšať najbezpečnejšiu (nemusí byť najkratšia) cestu do školy, aby prechádzalo cez cestu čo najmenej.
 • Dieťa môže ísť do školy samé, až keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu.

Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.        

Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy. Ak priveziete dieťa pri školu autom, pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.

Pri jeho sprevádzaní do školy ho veďte k samostatnosti a kontrolujte správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie dieťaťu vysvetlite a pamätajte, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa.

Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať.

Rodičia detí predškolského veku by mali dodržiavať tieto pravidlá :

 • Sami dodržiavať pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a byť svojim deťom vždy dobrým príkladom.
 • Učiť deti obratnosti, disciplíne a rozvíjať ich motorické schopnosti.
 • Zaistiť deťom vhodné priestory pre hry a trvať na zákaze hier na ulici, v jej blízkosti a na nebezpečných miestach.
 • Zoznamovať deti so základnými farbami a so základnými tvarmi (trojuholník, štvorec, kruh) dopravných značiek.
 • Názorným príkladom a vysvetlením pomáhať deťom orientovať sa v základných dopravných situáciách (rozlišovanie farieb na semafore, rozlišovanie vozovky od chodníku, priechody pre chodcov).
 • Cvičiť s deťmi prechádzanie ulice na riadených križovatkách a na vyznačených priechodoch.
 • Zoznamovať deti s druhmi dopravných prostriedkov.
 • Učiť deti základom ohľaduplného chovania v dopravných prostriedkoch.
 • Cvičiť s deťmi rozlišovanie pravej a ľavej strany.
 • Naučiť deti významu niektorých dopravných značiek (napr. priechod pre chodcov – značka vodorovná a zvislá), ktoré sú v blízkosti bydliska.

Rodičia 7 až 10 ročných detí by sa mali riadiť týmito zásadami :

 • Naučiť dieťa poznať najbezpečnejšiu cestu do školy a späť.
 • Učiť dieťa poznať základné dopravné predpisy a dopravné značky pre chodcov a cyklistov a ich význam a správne reakcie na ne; vysvetliť význam vyznačených priechodov pre chodcov, nadchodov a podchodov, križovatiek so svetelnými signálmi a podmienky pre prechádzanie.
 • Zoznámiť dieťa s úlohou policajtov.
 • Zoznámiť dieťa s významom ročných období a s vplyvom poveternostných podmienok na premávku na pozemných komunikáciách.
 • Postupne viesť dieťa k samostatnosti, ale stále preverovať jeho znalosti.
 • Pomáhať deťom pri osvojovaní základných cyklistických zručností, prakticky aj teoreticky.
 • Kontrolovať, či deti pri jazde na bicykli používajú cyklistickú prilbu.

Pravidlá pre rodičov detí 11-15 ročných :

 • Trvajú na dodržiavanie pravidiel premávky na pozemných komunikáciách a prehlbujú znalosti dieťaťa.
 • Učia dieťa samostatnosti pri jazde na bicykli a starostlivosti o bicykel.
 • Rozvíjajú morálne vlastnosti dieťaťa, ktoré môžu uplatniť v premávke, upozorňujú na možnosť dopravných nehôd a ich trestných dôsledkov (polícia, pokuty).
 • Dbajú, aby dieťa malo pri jazde na bicykli cyklistickú prilbu.
 • Prehlbujú znalosti dieťaťa o prvej pomoci.

-MsP Prievidza-

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…