30. Oct 2014 7:21

Prví korčuliari už skúšajú nový chodník

Prví korčuliari a cyklisti sa objavili na novom chodníku pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku ešte pred jeho oficiálnym dokončením. Ten dalo vybudovať mesto Prievidza a jeho dĺžka je takmer 500 metrov. Mladí fanúšikovia kolieskových korčúľ si ho zatiaľ pochvaľujú.

Využívam čas, kedy sa dá ešte korčuľovať. Som rád, že mesto niečo podobné postavilo, no uvítal by som jeho rozšírenie,“ povedal Peter, ktorý si chodník v mestskom parku vyskúšal po prvýkrát. Podobný názor mal aj ďalší korčuliar Milan. „Dobre som sa odreagoval, povrch je kvalitný. Verím, že sa vo výstavbe dráh pre korčuliarov a cyklotrás bude v Prievidzi pokračovať. Pokiaľ je pekné počasie, korčuľovanie je pre mňa najlepší spôsob relaxu.

Pripravovaná cyklotrasa
Vybudovaný chodník pre cyklistov a korčuliarov by mohol mať v najbližších rokoch napojenie na Bojnice, ale aj prievidzské mestské časti Zapotôčky či Píly.
Mesto Prievidza plánuje pokračovať v budovaní cyklotrás spoločne s Bojnicami. Obe mestá to potvrdili ešte v lete schválením návrhu zmluvy o spolupráci pri realizáciu akcie Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.
Podľa spracovanej štúdie by mala byť celková dĺžka cyklotrasy, ktorá by spájala Prievidzu s Bojnicami – 9,1 kilometrov, z toho 4,3 km v katastrálnou územní nášho mesta a 4,7 km v katastrálnom území Bojníc.
Podľa pripraveného projektu trasa cyklochodníka povedie pozdĺž rieky Nitra na pravom i ľavom brehu, od Kútov po lávku pri minigolfovom areáli. Na strane Bojníc sa trasa končí na Opatovskej ceste pod kapacitnými parkoviskami a zo strany Prievidze sa na ňu napája línia k Hypernove a línia k sídlisku Píly,“ dodal Branislav Bucák.

Rozdelenie nákladov
Náklady na výstavbu cyklotrasy odhadujú samosprávy na 1,5 milióna eur, pričom obe mestá by sa na jej financovaní mali podieľať v pomere 50:50. Realizácia projektu bude možná najskôr v budúcom roku.
(mp)

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…