Názov: Udržateľná kultúra v meste Prievidza

Zmluva: po vyhodnotení podaného projektu

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prijímateľ: Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu je vo výške 279 059,73 €, z čoho žiadame o 200 000 €, čiže maximálnu výšku podpory z nenávratných finančných prostriedkov EÚ. Zvyšná suma bude spolufinancovaná z rozpočtu mesta Prievidza.

Stručný popis projektu: Realizácia projektu prispeje k náprave dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19, a k zabezpečeniu hygienických štandardov, vďaka ktorým bude môcť Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (KaSS) vykonávať kultúrno-spoločenské aktivity aj pri zavedení prísnejších, resp. inak obmedzujúcich protipandemických opatrení. Bude podporená udržateľnosť a odolnosť kultúry aj v nepriaznivých časoch tak, aby KaSS neprišlo o svojich stálych návštevníkov. Investíciou do modernizácie technológie divadelného sedenia so zasúvateľným hľadiskom, zlepšením úrovne technického vybavenia kultúrnej inštitúcie a obstaraním hygienických zariadení sa zvýši atraktívnosť, ochrana, komfort návštevníkov, umocní sa kultúrno-spoločenský zážitok pre všetky vekové kategórie a zavedie sa používanie novej technológie pre on-line prenos podujatí. Zvýšia sa hygienické štandardy, ktoré vytvoria bezpečnejšie prostredie nielen pre návštevníkov, ale aj pre zamestnancov kultúrnej inštitúcie a účinkujúcich. Očakávame výrazné zvýšenie kvality poskytovaných služieb s cieľom udržať lojalitu návštevníkov a elimináciu možných výpadkov v príjmoch do budúcnosti. Hlavným cieľom modernizácie kultúrnej inštitúcie je vytvorenie kultúrneho, estetického a bezpečného prostredia.

  • Miesto realizácie: Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS), Prievidza