Názov: Revitalizácia verejných priestranstiev Námestie J. C. Hronského

Zmluva: uzatvorená v roku 2015

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma 609 628 €, 95 % je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v hodnote 579 416 € a 5 % v hodnote 30 212 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Revitalizáciou verejných priestranstiev v lokalite Námestie J.C.Hronského v Prievidzi sa zjednotí a skultivuje priestor námestia, kde vzniknú nové zelené plochy a spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, odpadkové koše, fontána na pitie, svietidlá verejného osvetlenia, pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti. Rekonštrukciou spevnených plôch námestia sa vytvorí bezpečná modernizovaná zóna pre pohyb, stretávanie a zhromažďovanie osôb, ktorá bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľom a návštevníkom mesta, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

  • Miesto realizácie projektu: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2015
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2015

Užitočné odkazy:

Námestie J.C. Hronského sa bude revitalizovať | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Rekonštrukcia Námestie J. C. Hronského spustená | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii