Názov: Rekonštrukcia pešej zóny

Zmluva: uzatvorená v roku 2012

Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma 1 050 368,49 €. 95 % je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v hodnote 997 850,06 € a 5 % v hodnote 52 518,43 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Hlavným dôvodom predloženia projektu bol značne poškodený a nevyhovujúci povrch pešej zóny pod Kostolom Najsvätejšej Trojice Rehole piaristov, ako aj nevyhovujúco osadené verejné osvetlenie, ktoré nezabezpečovalo dostatočné svetlo. Zeleň, ktorá sa nachádza v tejto centrálnej časti bola schátraná a vyžadovala obnovu. Do užívania bola odovzdaná dňa 22.06.2012.

  • Miesto realizácie projektu: Prievidza
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: jún 2012

Užitočné odkazy:

Pešia zóna bude otvorená v piatok | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza