Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Výška poskytnutých finančných prostriedkov

Rok poskytnutia finančných prostriedkov

2 000,00

2022

Finančná podpora – Veríme v zábavu, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.

22 842,00

2022

Prostriedky od Slovenské elektrárne, a. s. na úpravu exteriéru v ZpS

1 000,00

2020

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

8 000,00

2020

87 000,00

2019

Prostriedky z nadácie Pontis-Projekt „Zelená škola- Náučný chodník zameraný na region.a enviroment.  výchovu  – ZŠ a MŠ Dobšinského

1 700,00

2019

Revitalizácia jazierka v mestskom parku v Prievidzi

1 000,00

2019

Nadácia Pontis – Projekt Náučný chodník

120,00

2019

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

10 000,00

2019

Nadácia Pontis – „Revitalizácia CVČ v Prievidzi“

230,00

2018

Protriedky o nadácie PONTIS – „Maľované ihrisko“ ZŠ Rastislavova

1 350,00

2018

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

15 000,00

2018

„Náučný chodník nielen pre deti“ – Nadácia Pontis a Ekopolis

3 050,00

2017

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

9 000,00

2017

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Revitalizácia parku Skotňa“

100,00

2016

Nadácia Orange (ZŠ S.Chalupku)

600,00

2016

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Postavme park na nohy“

300,00

2016

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

8 000,00

2016

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

8 000,00

2015

Grant od Nadácie Volkswagen Slovakia na projekt MŠ Clementisa

2 967,00

2014

Grant od Nadácie Alianz na projekt „Zjednosmernenie Ul.Benického a Ul.Gavloviča“

1 000,00

2014

Grant od Nadácie Pontis na projekt „Na prievidzskom rínku“

1 700,00

2014

Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu „Pohoda v parku“

4 000,00

2014

Finančné prostriedky od Nadácie Ekopolis na realizáciu projektu „Ľudia rieke – rieka ľuďom“

1 500,00

2014

Nadácia Pontis – doplatok finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí grantu

300,00

2014

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

8 000,00

2014

Finančný dar od rodičov na nákup dopravných značiek – projekt „Nebezpečné hrdinstvá“

715,00

2013

Finančný dar – Slovenské elektrárne, a.s. – „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“

300,00

2013

Grant od nadácie Ekopolis na realiz.projektu „Revitalizácia mestského parku v Prievidzi“

1 200,00

2013

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

7 000,00

2013

Grantový program Pontis – Rekonštrukcia MŠ Nábrežie sv.Cyrila v Prievidzi – I. etapa

950,00

2013

Poskytnutie grantu od Nadácie Pontis – ZŠ Malonecpalská

8 550,00

2012

Finančný dar od Nadácie TESCO

350,00

2012

Granty pre školstvo MŠ pre sauny

1 057,00

2012

Vyúčtovanie grantu Partnerstvá Comenius Regio – Cestička k úspechu

4 744,00

2012

Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

7 000,00

2012