12. Jul 2016 11:16

Projekt Zelený bicykel spustený

Zelený bicykel rozširuje možnosti prepravy po meste. Každý Prievidžan, ale i ten kto tu iba pracuje, má možnosť využiť 100 verejných bicyklov, ktoré sú rozmiestnené takmer na 30 stojanoch.

Ľudia v Prievidzi ako v jednom z prvých miest na Slovensku môžu využívať verejné požičiavanie bicyklov. Unikátny projekt bol spustený do prevádzky 12. júla. Uvedená služba poskytuje občanom možnosť krátkodobej výpožičky bicyklov na krátke trasy po meste Prievidza. Podrobné informácie na: www.zelenybicykel.sk/

RTV Prievidza:

Cyklodoprava V Prievidzi
Mesto Prievidza má záujem podporovať cyklodopravu ako plnohodnotný druh dopravy v rámci mestskej mobility. V súčasnosti je v nadväznosti na materiál „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ mestom Prievidza v spolupráci s mestom Bojnice pripravovaný strategický dokument „Zásady rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice“, ktorý má byť následne zapracovaný do Komplexného generelu dopravy miest Prievidza a Bojnice. Tento dokument definuje návrh siete cyklistickej infraštruktúry spolu so zonáciou územia v súvislosti s určením prípustného zaťaženia územia automobilovou dopravou.

V súčasnosti sú v meste Prievidza vyznačené na niektorých úsekoch cyklistické trasy cca 14 km cyklodopravné, 13 km cykloturistické.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…