2. Feb 2024 9:12

Projekt dopravného ihriska

Prievidzská samospráva na základe verejného obstarávania uzavrela začiatkom roka 2024 zmluvu s dodávateľom na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Dopravné ihrisko“.

Premetom zmluvy je návrh nového dopravného ihriska v areáli Centra voľného času, na Ulici K. Novackého v Prievidzi. Návrh dopravného ihriska, ako edukačný nástroj pre vzdelávanie detí, bude riešiť väčšinu dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek, s ktorými sa môžu deti stretnúť pri každodennej situácii na cestách. Sú nimi cesty, chodníky s asfaltovým povrchom, automobily, chodci, cyklisti,­ jednosmerná cesta, smerovo rozdelená časť cesty, priesečné križovatky – trojramenné, štvorramenné, riadené svetelnou signalizáciou,­ kruhový objazd, železničné priecestie, ­priechody pre chodcov, spomaľovací pruh, odbočovací pruh a iné. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie­ parkovania, ­ zelene, ­ mobiliár ako lavičky, odpadkové koše a­ verejné osvetlenie areálu.

V minulosti v našom meste existovalo dopravné ihrisko, ktoré s obľubou navštevovali deti a mládež. Jeho zánikom sme ale prišli o takýto edukačný nástroj pre dopravné vzdelávanie detí. Záujem rodičov a detí však stále pretrvával a riešením nebolo ani mobilné dopravné ihrisko, ktoré sme v minulosti mali na krátky čas v rámci projektu s Ministerstvom dopravy.

„Mesto sa preto rozhodlo nájsť vhodnú lokalitu na vybudovanie dopravného ihriska. Momentálne sme vo fáze spracovania projektovej dokumentácie zhotoviteľom. Po jej vypracovaní budeme obstarávať zhotoviteľa samotnej realizácie dopravného ihriska“, uviedla Ing. Nikmonová, vedúca odboru výstavby.  

Zhotoviteľ okrem vypracovania projektovej dokumentácie dopravného ihriska bude taktiež vykonávať autorský dohľad stavby. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie spojené s autorským dohľadom počas realizácie stavby predstavujú 4 200 Eur.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…