20. Jul 2022 13:49

Príspevok za ubytovanie odídencov - mesiac júl

Registrácia odídencov z Ukrajiny v súvislosti s ich povinnosťou raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť MsÚ v Prievidzi, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie informovať, že v mesiaci JÚL 2022 sa budú odídenci z Ukrajiny ubytovaní v Prievidzi registrovať v priestoroch TIK-u Turisticko informačnej kancelárie na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi ( pri vchode do Mestského domu), kde bude na tieto účely zriadená služba v termíne od 25.7.2022 do 29.7.2022 v čase otváracích hodín TIK - u takto

Pondelok: 9.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 17.00 hod
Utorok: 9.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 17.00 hod
Streda: 9.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 17.00 hod
Štvrtok: 9.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 17.00 hod
Piatok: 9.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 14.00 hod

Odídenci sa preukážu dokladom odídenca alebo dokladom dočasného útočiska, v ktorom je uvedená adresa nehnuteľnosti, v ktorej sú ubytovaní, prípadne mesto Prievidza.

Bez osobného potvrdenia odídencom, že ubytovanie trvá, nebude môcť byť požiadavka oprávnených osôb o finančný príspevok na ďalší mesiac akceptovaná.

Výkazy za mesiac júl 2022 budete ako oprávnené osoby predkladať osobne alebo splnomocnencom do 5 pracovných dní po ukončení mesiaca, t.j. 5.8.2022 , v kancelárii č. 21 na prízemí MsÚ budovy A. Vo výkaze uveďte dátum ubytovania od 1.7.2022 do 1.8.2022. Pred vypísaním skontrolujte, prosím, aktuálnosť výkazu na stránke MV SR: Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)

:

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…