23. Nov 2015 7:54

Príprava projektu na rekonštrukciu materskej školy na Športovej ulici

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí schválili zámer mesta uchádzať sa o projekt rekonštrukcie materskej školy na Športovej ulici v Prievidzi.

Projekt počíta so zateplením fasády pavilónu č.1 a výmenu výplní okenných a vonkajších dverných otvorov všetkých troch pavilónov MŠ. Stavba materskej školy pozostáva z troch pavilónov: pavilón 1, pavilón 2 a hospodársky pavilón.

Úpravy sa navrhujú s dôvodu úspory energií, čiže zníženia energetickej náročnosti objektu a zároveň bude týmto riešením obnovená povrchová úprava fasády. V rámci rekonštrukcie sa nezasiahne do funkčného ani dispozičného usporiadania jednotlivých priestorov materskej školy. Existujúce dispozičné usporiadanie a funkčné využitie zostane v pôvodnom stave.

V prípade, že mesto bude úspešné v získaní mimorozpočtových zdrojov, bude sa podieľať na jeho spolufinancovaní vo výške 5 %.

Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ na Športovej ulici, Prievidza
Celkový rozpočet projektu: 195 270,53 €
Požadovaná dotácia od Environmentálneho fondu: 185 507 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % – 9 763,53 €

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.