28. Jul 2011 12:20

Príprava nového cestovného poriadku

Príprava nového cestovného poriadku.

Vedenie mesta vyzýva všetkých občanov, aby podávali svoje podnety a návrhy na zlepšenie cestového poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prievidzi. Akékoľvek konštruktívne návrhy zo strany verejnosti budú vítané a v prípade ich opodstatnenia aj zapracované do výslednej podoby nového cestovného poriadku, ktorý bude platiť od 1. septembra 2011. Svoje pripravené návrhy môžete posielať na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 PRIEVIDZA,

Email: info @prievidza.sk

tel.: 046 5179 107

046 5179 110

Alebo osobne počas stránkových dní v podateľni Mestského úradu.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…