28. Jul 2011 12:20

Príprava nového cestovného poriadku

Príprava nového cestovného poriadku.

Vedenie mesta vyzýva všetkých občanov, aby podávali svoje podnety a návrhy na zlepšenie cestového poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prievidzi. Akékoľvek konštruktívne návrhy zo strany verejnosti budú vítané a v prípade ich opodstatnenia aj zapracované do výslednej podoby nového cestovného poriadku, ktorý bude platiť od 1. septembra 2011. Svoje pripravené návrhy môžete posielať na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 PRIEVIDZA,

Email: info @prievidza.sk

tel.: 046 5179 107

046 5179 110

Alebo osobne počas stránkových dní v podateľni Mestského úradu.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…