21. Sep 2011 9:13

Prijatie jubilantov z Denného centra

Už po niekoľko rokov prijíma zástupca mesta Prievidza v obradnej sieni pri príležitosti Mesiaca úcty k starším členov denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza, ktorí si v konkrétnom roku pripomínajú významné životné jubileum. Sériu týchto slávností otvorilo dňa 16. septembra 2011 stretnutie primátorky mesta s tridsiatimi jubilantmi z Denného centra sídliska Píly.

Títo jubilanti patria ku generácii, ktorá prešla útrapami vojny a mnohými politickými i spoločenskými premenami našej spoločnosti. I napriek nepriazni, ktorá sa im stavala do cesty, bol ich život poznačený prácou a láskou k rodine, k ich najbližším. Za ich životnými príbehmi sa skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Preto im chceme touto cestou poďakovať za ich prínos celej našej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…