21. Sep 2011 9:13

Prijatie jubilantov z Denného centra

Už po niekoľko rokov prijíma zástupca mesta Prievidza v obradnej sieni pri príležitosti Mesiaca úcty k starším členov denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza, ktorí si v konkrétnom roku pripomínajú významné životné jubileum. Sériu týchto slávností otvorilo dňa 16. septembra 2011 stretnutie primátorky mesta s tridsiatimi jubilantmi z Denného centra sídliska Píly.

Títo jubilanti patria ku generácii, ktorá prešla útrapami vojny a mnohými politickými i spoločenskými premenami našej spoločnosti. I napriek nepriazni, ktorá sa im stavala do cesty, bol ich život poznačený prácou a láskou k rodine, k ich najbližším. Za ich životnými príbehmi sa skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Preto im chceme touto cestou poďakovať za ich prínos celej našej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…