21. Sep 2011 9:13

Prijatie jubilantov z Denného centra

Už po niekoľko rokov prijíma zástupca mesta Prievidza v obradnej sieni pri príležitosti Mesiaca úcty k starším členov denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza, ktorí si v konkrétnom roku pripomínajú významné životné jubileum. Sériu týchto slávností otvorilo dňa 16. septembra 2011 stretnutie primátorky mesta s tridsiatimi jubilantmi z Denného centra sídliska Píly.

Títo jubilanti patria ku generácii, ktorá prešla útrapami vojny a mnohými politickými i spoločenskými premenami našej spoločnosti. I napriek nepriazni, ktorá sa im stavala do cesty, bol ich život poznačený prácou a láskou k rodine, k ich najbližším. Za ich životnými príbehmi sa skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Preto im chceme touto cestou poďakovať za ich prínos celej našej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…