6. Apr 2021 11:59

Prihláste sa ako dobrovoľník do vakcinačného centra

Prihláste sa ako dobrovoľník do krajského vakcinačného centra v meste Prievidza.

Trenčiansky samosprávny kraj spolu s mestom Prievidza pripravuje zriadenie veľkokapacitného Krajského vakcinačného centra v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré bude zabezpečovať očkovanie obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19, prevažne cez soboty a nedele. Zahájenie činnosti sa predpokladá v sobotu 17.4.2021. Očkovanie bude realizované v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. Príchod dobrovoľníkov prosíme od 6.30 hod., nakoľko je nutné zaškolenie. Zotrvanie dobrovoľníkov vo vakcinačnom centre je nutné aj po 18.00 hod., cca do 19.00 hod.. Pre dobrovoľníkov bude zabezpečené OOPP, strava a pitný režim.

Náplň činnosti dobrovoľníka:
– usmerňovanie ľudí prichádzajúcich na očkovanie,
– kontrola SMS a meranie telesnej teploty,
– overenie totožnosti osoby, kontrola dokumentov, registrácia,
– pomoc pri vyplňovaní údajov na dotazníku a informovanom súhlase,
– administratívna podpora očkovacích tímov,
– sledovanie ľudí po podaní očkovacej látky, usmerňovanie a komunikácia,
– ďalšie činnosti vyplývajúce z prevádzky veľkokapacitného očkovacieho centra.

Podmienky:
– zdravotnícky pracovník, alebo študent zdravotníckych študijných odborov (LF, Fakulta zdravotníctva a pod.),
– vek nad 18 rokov,
– zodpovedný prístup k práci,
– preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako 48 hod. pred dňom, kedy bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť, alebo preukázanie sa dokladom o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, podmienkou je minimálne 14 dní po zaočkovaní dvomi dávkami očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo preukázanie sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 (potvrdenie od lekára).

V prípade záujmu vyplňte priložený formulár.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…