22. Jul 2019 6:42

Prievidzský rínok ponúkne zlato z regiónu

Mesto Prievidza v s spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE organizuje v sobotu 17. 8. 2019 na Námestí slobody Prievidzský rínok. Ako hovorí slogan podujatia, bude to oslava toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a uvarí na farmách a v poľnohospodárskych spoločnostiach na Hornej Nitre a čo dokážu domáci šikovní ľudia v gastroslužbách ponúknuť.

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková k príprave rínku uvádza: „Po minuloročnej skúsenosti, keď sme rínok organizovali po prvý raz ako súčasť obľúbeného Baníckeho jarmoku a videli sme, že je oň záujem, rozhodli sme sa zorganizovať ho opäť ako samostatné podujatie. Chceme ním spestriť ponuku pre všetkých, ktorí vyhľadávajú výrobky z regiónu Hornej Nitry a zároveň chcú stráviť s rodinami príjemný deň obohatený krásou výrobkov ľudových umelcov a remeselníkov a vystúpeniami folklórnych súborov.“

Ing. Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska, prezident Slovenského mliekarenského zväzu, člen PS pre Akčný plán pre transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a odborný garant podujatia k jeho hlavnému cieľu povedal: „Potrebujeme výraznejšie oživiť celý sektor poľnohospodárstva, no nielen ako zásobáreň surovín pre iných, ale podporiť tu aj spracovanie – výrobu miestnych potravín a dosiahnuť výrazné zvýšenie podielu regionálnej produkcie potravín na celkovej spotrebe obyvateľov regiónu. Bolo by ideálne, keby obyvatelia v budúcnosti uprednostňovali a aj reálne kupovali lokálne potraviny a to hlavne preto, lebo budú poznať ich pôvod a samotného výrobcu. Na Prievidzskom rínku bude k tomu vhodná príležitosť.“

Na námestí – na rínku sa predstavia lokálni producenti potravín ako napr. Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. ktoré budú predvádzať výrobné postupy pekárenských výrobkov, ako sú vianočky, gombíky, praclíky atď., ukážky rôznych druhov kváskového cesta. Spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o. bude prezentovať chutné prívarky zo svojej produkcie, ktoré majú v rámci doplnkovej stravy v kuchyni modernej gazdinky nezastupiteľné miesto.

Súčasťou rínku bude i prezentácia podporných aktivít, ako je včelárstvo. Chov a ochrana včiel sa v súčasnosti stávajú strategickou úlohou. Viac sa o tom návštevníci dozvedia v stánku ZO Slovenského zväzu včelárov Kolomana Novackého v Prievidzi. Pripomenieme si týmto aj JUDr. Novackého – významnú osobnosť slovenského včelárstva. Spoločnosť Elekos – Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá v rámci environmentálnych aktivít bude na rínku zabezpečovať prítomným deťom hravou formou osvetu na tému, prečo je potrebné odpad separovať a ako správne separovať. Podujatie bude mať aj ďalší ekologický rozmer. Organizátori odporúčajú, aby poskytovatelia občerstvenia používali ekologicky rozložiteľný riad.

Spoluorganizátori podujatia: MAS Magura – Strážov, Rozvoj Hornej Nitry a Žiar Podujatie sa koná s finančnou podpou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kontakty | PhDr. Ivona Vojtášová, MsÚ Prievidza, 0904 752 696; 046 517 91 56;

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…