25. Jan 2019 9:57

Prievidzský oldskautský oddiel oslavuje 10 rokov činnosti

Ani po skončení aktívnej skautskej činnosti skautský život neprestáva, čoho dôkazom je i 1. oldskautský oddiel Stopy aktívny v 14. zbore Prievidza, ktorý v týchto dňoch oslavuje 10 rokov. Skauti a skautky si ich pripomenuli na slávnostnej schôdzke 10. januára 2019.

„Naša činnosť pozostáva z oddielových schôdzok raz mesačne. Pri ich vedení sa striedame – je to obohatením všetkých, pretože každý sa delí s tým, čo je v ňom, čo nosí v srdci s ostatnými. Začíname ich pokrikom: „Oldskautka je mladá žena, len trochu skôr narodená. Oldskaut je zas zrelý muž, cesty žitia pozná už.“ Nasleduje zamyslenie, hry, spev, ručné práce,“ približuje činnosť oddielu jeho vodkyňa Mária Šimková, skautským menom Nšo-či. „Schôdzku zvyčajne ukončíme krátkou piesňou Podávaná ruka v gillwerskom kruhu a rozídeme sa so želaním, aby sme rozdávali radosť a robili dobré skutky,“ dodáva.

Oddiel oldskautov organizuje aj oddielové výlety na poznávanie kultúrnych a historických pamiatok na Slovensku, či krás prírody. Heslom oldskautov je „Slúžim“ a oldskauti sa ho snažia napĺňať nedeľným varením v charite, organizovaním degustácie jabĺk pre skautky a včielky a inými akciami.  „Nechýbame ani na zborových akciách ako je skautský ples, krížová cesta, či oslavy sviatku sv. Juraja. Zúčastňujeme sa aj akcií, ktoré sú poriadané na skautskej národnej a medzinárodnej úrovni, a tiež na akciách organizovaných našou farnosťou a inými ako sú duchovné obnovy, uctenie relikvií sv. sestry Faustíny a podobne. Všetky naše akcie sú zachytené v kronike,“ hovorí o bohatej činnosti oddielu Mária Šimková.

Aktívni členovia oddielu zažili aj obdobia, kedy bol skauting zakázaný. „Naša generácia sa musela naučiť, že byť skautom nie je len otázka rovnošaty, aj keď aj tá je dôležitá. Ale byť skautom, to je hlavne otázka skautského zákona. Žiť ho v každom čase je veľmi ťažká úloha, ktorá nám prislúcha,“ pripomína Šimková. Zdôrazňuje, že starší skauti chcú byť pre mladších príkladom ľudí, ktorí sa nechali formovať skautským zákonom, aby žili v harmónii s Pravdou a Láskou.

Prievidzskí oldskauti majú dvere otvorené. Pozývajú medzi seba všetkých, ktorí by sa tiež radi stretávali. „Budeme radi, ak sa k nám pridajú noví priatelia, ktorých oslovia skautské ideály,“ dodáva na záver Mária Šimková.

Alojz Vlčko

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…