26. Oct 2011 6:34

Prievidzský betlehem - ponuka pre šikovných majstrov

Drevený Prievidzský betlehem svojim čarom a pokojom už niekoľko rokov umocňuje atmosféru Vianoc v centre Prievidze. Inak tomu nebude ani v tomto roku.

Mesto Prievidza sa rozhodlo pri príležitosti jeho stavania využiť zručnosť a šikovnosť prievidzských majstrov stolárov, a preto im ponúka možnosť jeho montáže a následnej demontáže v roku 2012. Prievidzský betlehem bude postavený priamo na Námestí slobody v Prievidzi.
Dovoz a odvoz jednotlivých častí betlehemu i jeho osvetlenie zabezpečí mesto Prievidza a za montáž vyplatí majstrovi finančnú odmenu vo výške 100.00 €. Predpokladaný dátum postavenia betlehemu je pondelok 12. 12. 2011.
Záujem o montáž a demontáž betlehemu oznámte na adresu MESTO PRIEVIDZA, podateľňa Mestský úrad Prievidza, referát obchodu a cestovného ruchu, Námestie slobody 14, 971 01 alebo na e-mailovú adresu: lydia.ondrejkova@prievidza.sk. Mesto si vyhradzuje právo výberu zo zaslaných ponúk záujemcov.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…