1. Feb 2016 10:34

Prievidzská radnica pripravuje ďalšie projekty

V týchto dňoch sú v prípravnej fáze viaceré významné projekty ktorých samotná realizácia bude vykonaná ešte v tomto roku. Dve školy sa dočkajú opravy strechy a v športovej hale bude rekonštruované osvetlenie.

Rekonštrukcia osvetlenia mestskej športovej haly
Dlho očakávaný projekt rekonštrukcie osvetlenia v mestskej športovej haly je vo svojej finálnej fáze. Dňa 13.januára 2016 bolo realizované samotné otváranie ponúk na zákazku.

Prvotný plán rekonštrukcie osvetlenia v športovej hale bol naplánovaný na realizáciu do konca roka 2015. Vypracovaný projekt však preukázal nedostatky v zaťažení vnútornej nosnej konštrukcie, na ktorom je uchytené súčasné osvetlenie nad palubovkou. Aj preto realizačná dokumentácia statiky rieši sanáciu – zosilnenie niektorých nevyhovujúcich prvkov nosnej konštrukcie zastrešenia športovej haly.

Predmetom realizácie je rekonštrukcia mestskej športovej haly – osvetlenie hracej plochy v športovej hale v Prievidzi, situovanej na ul. Olympionikov. Už z projektu vyplýva, že nové osvetlenie musí vyhovovať normovým regulatívom pre svetlo a osvetlenie športovísk pre televízne prenosy zo športových podujatí. Požiadavkou je plynulá regulácia minimálne v rozsahu 100 – 1000 lx a núdzové osvetlenie hracej plochy s intenzitou osvetlenia 500 lx a výdržou 3 hodiny. Predpoklad realizácie prác v období mesiacov jún a júl 2016

Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku
Obsahom rekonštrukčných prác bude dodatočné zateplenie strešného plášťa a výmena strešných zvodov objektu telocvične. V rámci rekonštrukcie sa nezasiahne do funkčného ani dispozičného usporiadania jednotlivých priestorov objektu telocvične. Existujúce dispozičné usporiadanie a funkčné využitie zostane v pôvodnom stave.

Ide o práce náročnejšieho charakteru nakoľko má strecha telocvične rozmery 34×22 m. Na niektorých miestach je pôvodný žľab strechy značne poškodený, hlavne strešné vpuste, čím dochádza k zatekaniu vody do vnútorných priestorov objektu. Predpoklad realizácie prác je naplánovaný na obdobie mesiacov júl a august 2016.

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova
V príprave tohto projektu sa počíta s rekonštrukciou strešnej konštrukcie nad centrálnymi šatňami ZŠ vrátane zateplenia a výmeny okien.

Rekonštrukcie strešnej konštrukcie bude spočívať v zdemontovaní konštrukcie a jej nahradenie novou strešnou konštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie strešnej konštrukcie bude montáž nového odkvapového systému a montáž novej bleskozvodovej sústavy. Okrem opravy strešnej krytiny a zateplenia objektu dôjde k výmene starých drevených okien, ktoré budú nahradené plastovými. Celkovo dôjde k výmene až 12 okenných systémov. Predpoklad realizácie prác je stanovený na obdobie mesiacov jún až august 2016.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…