8. Jul 2013 6:07

Prievidžania si pripomenuli príchod sv. Cyrila a Metoda

V predvečer štátneho sviatku sa konala slávnostná spomienka na príchod vierozvestcov na Slovensko.

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. cyrila a Metoda si miestny odbor Matice slovenskej spoločne so zástupcami mesta Prievidza pripomenuli túto významnú udalosť slovenských dejín.

Súčasťou programu bol aj prednes časti najznámejšieho diela, Proglasu, ktorý všetkým pripomenul význam samostatného jazyka a slova pre národ. Kultúrnu časť obohatil svojim spevom spevácky zbor ROZKVET.

Po slávnostnom akte spomienky pred súsoším svätcov program pokračoval vo farskom kostole sv. Bartolomeja, kde členovia ZUŠ L. Stančeka odohrali koncert venovaný výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…