15. Apr 2010 14:41

Prievidžania si pripomenuli Barbarskú noc sviečkovým sprievodom

PRIEVIDZA - V utorok 13. apríla si pripomenuli udalosti Barbarskej noci, 60. výročia násilnej likvidácie kláštorov, aj vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Program v spolupráci s miestnym farským úradom pripravili skauti a skautky z 14. zboru v Prievidzi. Na úvod dvoma dokumentárnymi filmami účastníkov uviedli do problematiky a sprostredkovali živé svedectvo rehoľníka, ktorý osudné chvíle prežil.

Nasledovala prednáška s historikom a kňazom Pavlom Kollárom. Pripomenul aj iné súvislosti a udalosti, ktoré sa onej noci udiali v hornonitrianskom regióne. Po tomto programe sa vyše 200 veriacich vydalo na tichý sviečkový sprievod mestom za zvukov zvonov do kostola Najsvätejšej Trojice pri kláštore piaristov. Na čele sprievodu išli skauti so štátnou a skautskou vlajkou. Organizátori ocenili najmä to, že prišli nielen starší, ale aj mladí, hlavne študenti Piaristickej spojenej školy. Na záver bola pripravená adorácia, v ktorej sa prítomní modlili za obete zločinov a ich blízkych.

Foto: Mária Melicherčíková

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.