15. Apr 2010 14:41

Prievidžania si pripomenuli Barbarskú noc sviečkovým sprievodom

PRIEVIDZA - V utorok 13. apríla si pripomenuli udalosti Barbarskej noci, 60. výročia násilnej likvidácie kláštorov, aj vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Program v spolupráci s miestnym farským úradom pripravili skauti a skautky z 14. zboru v Prievidzi. Na úvod dvoma dokumentárnymi filmami účastníkov uviedli do problematiky a sprostredkovali živé svedectvo rehoľníka, ktorý osudné chvíle prežil.

Nasledovala prednáška s historikom a kňazom Pavlom Kollárom. Pripomenul aj iné súvislosti a udalosti, ktoré sa onej noci udiali v hornonitrianskom regióne. Po tomto programe sa vyše 200 veriacich vydalo na tichý sviečkový sprievod mestom za zvukov zvonov do kostola Najsvätejšej Trojice pri kláštore piaristov. Na čele sprievodu išli skauti so štátnou a skautskou vlajkou. Organizátori ocenili najmä to, že prišli nielen starší, ale aj mladí, hlavne študenti Piaristickej spojenej školy. Na záver bola pripravená adorácia, v ktorej sa prítomní modlili za obete zločinov a ich blízkych.

Foto: Mária Melicherčíková

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…