22. Jun 2012 7:33

Prievidza získala čestné ocenenie v ekosúťaži

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu ocenili najlepšie projekty v rámci súťaže Hľadá sa európske mesto budúcnosti 2012. Vyvrcholili ňou trojmesačný informačno-komunikačný projekt „Európskej únii záleží na tom, EKO sa žije na Slovensku“.

Hlavnú cenu súťaže Hľadá sa európske mesto budúcnosti 2012, do ktorej sa zapojilo 30 miest, si za svoje aktivity odniesol Liptovský Mikuláš. Čestné ocenenie získali mestá Prievidza, Topoľčany, Nové Zámky a Považská Bystrica.

Slávnostné vyvrcholenie projektu spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo v stredu 20. júna 2012 v reprezentačných priestoroch Zichyho paláca na Venturskej ulici č.9 v Bratislave. Cenu viceprimátorovi Prievidze Ľubošovi Maxinovi odovzdávali zástupcovia organizátorov projektu – Peter Javorčík, štátny tajomník Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky; Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Dionýz Hochel, zástupca Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Projekt „Európskej únii záleží na tom, EKO sa žije na Slovensku“ realizovalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v rámci Partnerstva pre oblasť riadenia (Management Partnership) so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu. Jeho aktivity pomohli dostať do povedomia ľudí všetkých vekových kategórií, že aj v Európskej únii sa treba o životné prostredie starať a že členstvo v EÚ nie je iba voľný pohyb kapitálu alebo tovaru, možnosť cestovania a platenia jednotnou menou, ale je to aj povinnosť občana, podniku a štátu starať sa o životné prostredie, o kvalitu vôd, ovzdušia a pôdy.

Vďaka aktívnemu prístupu pracovníkov mestských úradov, kultúrnych a osvetových stredísk či pedagógov, sa vyše 10 000 ľudí v 30 mestách Slovenska aktívne zapojilo do celodenného programu, ktorý priblížil hravou formou politiky Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a podpory obnoviteľných zdrojov energie.

„Trhy ekonápadov“ – pracovné stretnutia ekologických organizácií, podnikateľov, pedagógov, ktorí sa zaoberajú eko a enviro problematikou, s predstaviteľmi mesta – sa prelínali s ozajstnými trhmi, kde deti, študenti a ekologickí aktivisti prezentovali svoje nápady v uliciach či súťažili v eko olympiádach. Súčasťou programu v každom meste boli odborné prednášky, hry, interaktívne divadelné predstavenie, pokusy a ekologické demonštrácie či premietanie filmov s ekologickou tematikou. Obyvatelia spolu so zástupcami Európskej komisie a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu zasadili vyše 300 stromov.

Režisér Pavol Barabáš, trenčiansky rodák a čestný občan Prievidze, predstaviteľom mesta k získaniu ocenenia zagratuloval a mestu Prievidza odovzdal kolekciu 22 DVD s 52 filmami od K2 štúdia.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…