14. Jul 2011 7:00

Prievidza začala s poskytovaním potravinovej pomoci

V stredu 13. júla začalo mesto Prievidza poskytovať potravinovú pomoc. Ako konštatovala primátorka mesta Katarína Macháčková, vďaka disciplinovanosti obyvateľov -  prijímateľov tejto dávky sociálnej pomoci, zamestnancov mesta, aktivačných pracovníkov, mestskej polície a všetkých zainteresovaných, bolo takmer 160 obyvateľom rozdaných približne  6,4 tony múky a cestovín. Ďalších takmer 3 tony múky a cestovín bude dovezených a vyskladnených do priestorov Základnej školy  na Rastislavovej ulici v Prievidzi tak, aby mohol výdaj pokračovať.

Obyvatelia si tak môžu uplatniť svoj nárok na potravinovú pomoc až do odvolania.

Poberatelia pomoci : 

  • Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti ( osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
  • Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ( predložia potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);
  • Osoby na hranici životného minima (rodičia detí, ktorých príjem je na hranici životného minima, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že deťom sa  vyplácajú  dotácie );
  • Nepracujúci dôchodcovia – poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,00 € ( predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…