7. Jan 2016 12:58

Prievidza v roku 2015

Rok 2015 bol prvým rokom prebiehajúceho volebného obdobia. Prievidza, ako každé iné mesto, žije svojim životom. Do Prievidze prišiel investor, ľudia Prievidzu vybrali za najkrajšie mesto na Slovensku za rok 2015, a už jej nehrozila nútená správa. Aké projekty sa v meste nestihli alebo nedokázali zrealizovať? Na to sa pýtame priamo primátorky Kataríny Macháčkovej.

Pani primátorka, v roku 2014 sa v Prievidzi robilo naozaj veľa, o tom nikto nepochybuje. Ale pred voľbami sa robí veľa v každom meste. Rok po voľbách je ale všetko v zabehnutých koľajach a v mestách je opäť ticho. Preto kladiem na úvod otázku : „ Zrealizovali ste nejaké projekty aj rok po voľbách?“
V prvom rade musím poznamenať, že každý rok počúvame to isté. Vždy je rok pred voľbami.  Ak by sme sa držali zásady „nerobiť pred voľbami“, potom by sme neurobili absolútne nič. Veď voľby sú na Slovensku každý rok. Ale späť k otázke: myslím, že v Prievidzi sa v roku 2015, teda rok po komunálnych voľbách urobilo asi najviac. Rekonštrukcia Námestia J. C. Hronského pred hotelom Magura, tri opravené cesty – Poľná ulica, Ulica J. Palárika a časť Ulice A. Bednára, ale pribudla aj nová lávka ponad Handlovku pri Sabii a práve sa realizuje výstavba fontány na námestí v centre Prievidze. Taktiež sa opakovane – už po štvrtý rok v poradí – stavajú byty v Necpaloch. Pokračovalo sa v sľúbených investíciách do materských škôl, keď sme sa v roku 2015 dopracovali k rekonštrukcii Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila. A tak by som mohla pokračovať. Myslíte si, že nové mosty či opravené budovy materských škôl pribúdajú bežne v mestách na Slovensku aj rok po voľbách?

Ktoré projekty z pohľadu investícií pokladáte za najdôležitejšie pre obyvateľov mesta?
Ťažko určiť za ľudí, čo je pre nich najdôležitejšie. Snažíme sa smerovať investície tak, aby si každá generácia v Prievidzi našla to svoje. Teda napĺňať môj strategický zámer, aby bola Prievidza perspektívnym mestom pre život. Ale za tri najdôležitejšie projekty považujem opravené Námestie J. C. Hronského pred Magurou v sume 597 807 €, kompletnú rekonštrukciu MŠ na Nábreží sv. Cyrila, na ktorú sme z rozpočtu mesta vyčlenili sumu 117 300 a treťou je príchod investora do Priemyselného parku.

Pred tým, ako sa budem pýtať na priemyselný park, spýtam sa na samotné školstvo. Na školstvo vo všeobecnosti nie je dostatok peňazí. Aká je situáciu v Prievidzi?
Školstvo je špecifická oblasť. Časť kompetencií má totiž v tejto oblasti štát a len časť z nich mesto. Z pozície samosprávy sme nútení robiť také rozhodnutia, ktoré smerujú k znižovaniu nákladov. Zatiaľ vidíme obrovské rezervy v znižovaní nákladov na energie. Preto sme si v našom volebnom programe naplánovali komplexne zrekonštruovať jednu materskú školu v každom roku. V roku 2015 sme takto realizovali práve MŠ na Nábreží sv. Cyrila. Ide pritom o celistvú rekonštrukciu, od ktorej prirodzene očakávame výrazné značné zníženie nákladov na energie a predovšetkým kvalitnejší výchovno – vzdelávací proces v predškolskej výchove. Naše rozhodnutia v školstve majú síce dlhodobejší charakter, ale o to sú cennejšie.

So školstvom súvisí aj aktuálny návrh rozpočtu verejnej správy pre rok 2016, v ktorom štát predpokladá, že celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 % dosiahne úroveň 1 573 799 tis. eur, čo oproti rozpočtu na rok 2015 znamená zvýšenie o 9,13 %. Inými slovami, štát dá v nasledujúcom roku mestám viac peňazí. Daň z príjmov fyzických osôb bude onedlho výlučne príjmom samospráv. Na čo využijete peniaze, ktoré sa týmito opatreniami pre samosprávu zvyšujú? Dostane školstvo viac peňazí ?
Najvýznamnejšia časť z predpokladaného zvýšeného príjmu zo štátu bude použitá na 4 % zvýšenie tarifných platov pre zamestnancov vo verejnej správe a pedagogických, resp. nepedagogických zamestnancov, ktoré štát určil zákonom. V rozpočte pre rok 2016 sa na tento účel použije takmer 600 tisíc eur. Čiže ak to zhrniem, tak zvýšenie koeficientu na 70% z výnosu dane z príjmov fyzických osôb prinesie mestu Prievidza reálne zvýšenie príjmov len na úrovni schváleného rozpočtu vo výške 170 tis. €.

Ak mesto nemôže počítať s primeranou finančnou podporou zo štátu, prečo potom realizuje projekty, akými sú napríklad výstavba fontány v centre mesta?
Nerada by som spájala kompetencie mesta a kompetencie štátu. Mesto je samospráva a riadi sa na svojej úrovni. Je zarážajúce, že štát presúva na nás časť kompetencií, ale nezohľadní ich v dotáciách. Teda nezohľadní ich v peniazoch, ktoré nám poskytuje. Napríklad rozhodne o zvýšení platov, ale reálne finančné krytie zostáva na pleciach samosprávy, čo ide napokon na úkor iných dôležitých výdavkov.

Prečo potom to budovanie fontány?
Viete, mesto má svoje povinnosti. Mesto musí byť vždy čisté, vykosené, upratané a musí mať reprezentatívne a upravené priestranstvá. Nevidím naše mesto iba ako primátorka a obyvateľka, ale aj ako žena, ktorá má rada poriadok. Prievidza je okresné mesto a podľa toho aj musí vyzerať. My už našťastie nežijeme na dlh. Reálne tvoríme iba z toho, čo ušetríme a o čom spoločne rozhodneme. Ak dokážeme vytvoriť finančné rezervy na fontánu, znamená to, že konáme zodpovedne. Som nesmierne rada, že Prievidza sa po dlhých rokoch dočká krásneho námestia, a že naše centrum bude po dlhom čase opäť vyhľadávaným miesto na trávenie voľných chvíľ.

A čo druhý park pred Úradom práce? Ten je naozaj v zlom stave.
Súhlasím. Ale popravde : v roku 2010 boli v zlom stave aj park Skotňa, Mestský park, Námestie pred Magurou, centrum mesta…Všetky tieto verejné priestranstvá sme postupne skrášľovali a ak sa lepšie pozriete, musíte vidieť, tak každý rok sme jedno z týchto verejných priestranstiev aj zrealizovali. Napríklad v rokoch 2013 a 2014 sme revitalizovali mestský park rozšírením piknikových zón. Park pred Úradom práce je náš ďalší plán, pri ktorom čakáme na vyhlásenie výziev z eurofondov.

Do Prievidze prichádza nemecký investor. Spoločnosť Brose tu plánuje produkciu komponentov pre automobily. V prievidzskom priemyselnom parku preinvestuje 50 miliónov eur a vytvorí 600 pracovných miest. Ako vnímate príchod investora do Prievidze?
Ako jeden z najväčších, ak nie najväčší úspech za posledných päť rokov.

Začal investor už so sľubovanými aktivitami ?
Áno, v priemyselnom parku už začala výstavba prvých výrobných hál. Nesmierne sa teším, že ďalší z našich sľubov sa stal realitou a stovky ľudí nájde prácu v Prievidzi. Tým sa Prievidza posunie ešte ďalej a získa obrovský potenciál byť skutočným centrom nášho regiónu. Ľudia nájdu v Prievidzi nielen svoj domov, ale konečne sa po rokoch rozšíri aj ponuka práce.

Ako sa Vám podarilo získať takého zaujímavého investora práve do Prievidze? Veď konkurenciou boli iné mesta s výbornou infraštruktúrou…
Tých detailov je naozaj veľa. Rozhodujúce boli aj výsledky našej práce. Raz som dostala otázku, čo získali bežní ľudia tým, že agentúra Moody´s zvýšila rating Prievidzi na stabilný. Vtedy som povedala, že je to výborný základ pre potenciálnych investorov. Pri zdĺhavých vyjednávacích pozíciách s investormi sme boli schopní deklarovať našu finančnú kondíciu a dokázať, že naše mesto má ekonomickú budúcnosť. Že Prievidza je na výnimočnú investíciu pripravená a oplatí sa v tu investovať.

V závere roka sa Prievidza podľa ankety Slovakregion stala najkrajším mestom na Slovensku za rok 2015. Mnohí ľudia si to ale nemyslia a Prievidzu za najkrajšie mesto nepokladajú. Je toto prvenstvo vôbec zaslúžené?
Je jasné, že Prievidza sa ťažko môže porovnávať s veľkomestami alebo s mestami, ktoré majú krásne historické centrá. Ale mali by sme si vážiť to, čo v Prievidzi máme a hrdo sa hlásiť k svojmu mestu. Každý dobrý lokálpatriot považuje mesto, v ktorom žije, za to najkrajšie. Preto som veľmi rada, že je veľa tých, ktorí majú v sebe prirodzenú úctu a lásku k svojmu mestu. Sú to tí správni lokálpatrioti, resp. takí, ktorým sa v našom meste páči. A vďaka nim Prievidza zvíťazila v spomínanej ankete. Víťaza vybralo viac ako 30 tisíc ľudí.

Čím si teda vysvetľujete, že za Prievidzu hlasovalo toľko ľudí?

V čase, keď som nastúpila do primátorského úradu, sa naše mesto nikdy neobjavilo v prvej desiatke ocenených miest. Mnohí Prievidzu pejoratívne prirovnávali k „najväčšej diere“. Možno aj pre ten starý známy rým a možno aj preto, že Prievidza mala veľa zanedbaných verejných priestranstiev. Zanedbané a neprívetivé boli hlavne priestranstvá, ktoré mali mesto reprezentovať. Takmer žiadne aktivity na námestí, alarmujúca situácia vo verejných financiách a podobne. Ale veci sme postupne začali meniť. Napríklad sme postupne oživovali Námestie slobody. Skúste počítať so mnou : pribudla kvetinová výsadba a doplnená bola zeleň, odstránili sme ,,búdkovce“, opravili lavičky, vymenili komplet dlažbu na Ulici Š. Moyzesa a Ulici G. Švéniho. V týchto dňoch budujeme novú kontaktnú fontánu, ktorá verím že prinesie oživenie námestia najmä v lete. Okrem toho sme zrealizovali osvietenie kostolov, vrátili späť na Námestie slobody počas zimných prázdnin pre naše deti bezplatnú ľadovú plochu a určite uznáte, že každoročne máme stále krajšiu a krajšiu vianočnú výzdobu.
Výsledok v ankete je pre mňa pozitívnym signálom, že ľudia vnímajú Prievidzu ako mesto, ktoré sa v poslednom období výrazne mení k lepšiemu.

V roku 2014 ste sľúbili budovanie cyklotrasy medzi Prievidzou a Bojnicami. Čo je s týmto zámerom? Prečo sa s výstavbou nezačalo?
My sme ale nesľúbili, že cyklotrasu vybudujeme v roku 2015. Práve naopak. Všetci vieme, že ide o zložitý projekt najmä z pohľadu usporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom.

Nesmeruje projekt cyklotrasy do zabudnutia?
V žiadnom prípade. Celú vec pripravujeme z pohľadu projektových zámerov a usporiadania pozemkov. Táto príprava je však omnoho zdĺhavejšia než samotná realizácia diela. Za nás hovoria skutky a nie sľuby. Myslím, že toto vedenie mesta je dostatočne dlho vo svojich pozíciách, aby sme dokázali, že ak raz niečo sľúbime, sľub splníme !

Ktoré sú teda pre primátorku mesta prioritné oblasti na rok 2016?
Opravy a rekonštrukcie základných a materských škôl a školských zariadení. Prirodzene sa budeme venovať aj opravám a rekonštrukciám komunikácií a chodníkov. Ale okrem rekonštrukcií sa mienime venovať aj ďalším nevyhnutným opravám materských a základných škôl. Prím má v tomto roku komplexná rekonštrukcia Materskej školy na Ulici J. Matušku. Práce na tejto škôlke sú v predpokladanom objeme viac ako 320 000 €, čím by sa obnovila už štvrtá škôlka za posledné štyri roky.
No nielen priority, ale aj každodenný bežný život nás musí zaujímať. Každodenné povinnosti samosprávy vo vzťahu k životu mesta a jeho základným funkciám sú samozrejmou náplňou nielen mojej práce, ale aj práce všetkých zamestnancov mesta.
Ctím si každého, kto pre toto mesto niečo zmysluplné robí – či sú to deti so svojimi drobnými aktivitami, či rodiny – ako základné bunky fungujúceho mesta, ale aj všetky firmy, podniky, organizácie, spolky, záujmové združenia, drobní podnikatelia a všetci, ktorí tvoria veľké spoločenstvo organizmu, akým je mesto.


Ďakujeme za rozhovor

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…