9. Dec 2013 9:12

Prievidza s prekvapením. Osvetlila kostoly

Od 5.decembra sa môžu Prievidžania tešiť z osvetlenia najvýznamnejších pamiatok mesta. Podnetom k realizácii je oslava Roka výročí Prievidze.

Mesto Prievidza rozhodlo o osvetlení dvoch kostolov – piaristického Kostola Najsvätejšej Trojice a farského Kostola sv. Bartolomeja. Obe sakrálne pamiatky sú významnými dominantami mesta a patria k jeho neodmysliteľnému koloritu. Zvýraznil sa tým ich historický i sakrálny význam.

Osvetlenie oboch kostolov zároveň symbolizuje oslavu roka výročí mesta Prievidza. Počas celého roka 2013 si Prievidza a jej obyvatelia pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia kráľovských výsad (uhorskou kráľovnou Máriou). Osvetlenie bolo symbolicky spustené vo štvrtok 5.decembra, kedy sa zároveň zažala vianočná výzdoba mesta. „Chceli sme tento významný rok zakončiť niečím, čo bude oba historické momenty Prievidze aj naďalej pripomínať. Rozhodli sme sa pre osvetlenie oboch dominánt mesta,“ vysvetlia dôvody primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala, „v minulosti si naši predchodcovia pripomínali významné dejinné výročia niečím trvalým. Takto napríklad vznikol Sad 600 ročnice. Preto sme chceli aj my zanechať badateľnú aktivitu na jubilejný rok 2013.“

Osvetlenie kostolov bude zapínané a zhasínané spoločne s verejným osvetlením. Projekt realizovala mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., spravujúca verejné osvetlenie. Jej zostane na starosti aj trvalá správa a údržba osvetlenia oboch národných kultúrnych pamiatok.

Vedenie mesta považuje osvetlenie kostolov za jeden z nových prvkov zmeny tváre mesta a za vhodný krok. „Je bežné, že v mestách sú najvýznamnejšie historické pamiatky esteticky nasvietené. Ani v Prievidzi sme nechceli nechať centrum mesta v málo výraznom osvetlení. Myslíme si, že týmto krokom zvýšime záujem širokej verejnosti nielen o prievidzské historické pamiatky, ale aj o pobyt v centre mesta v čase, keď sú už zatvorené obchodné prevádzky “ uzavrela primátorka.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…