20. Jun 2017 8:14

Prievidza pripravuje veľkú investíciu do ciest a chodníkov

Samospráva mesta pripravuje v tomto období ďalšiu investíciu do opráv ciest a chodníkov. Po opravách v roku 2014 tak ide o ďalšiu významnú investíciu do cestnej infraštruktúry.

Investície do ciest a chodníkov budú pozostávať z ich opráv ako aj komplexných rekonštrukcií.

RTV Prievidza:

V rámci opráv ciest a chodníkov dôjde ku kompletnej obnove asfaltových povrchov. Pri rekonštrukciách dôjde okrem výmeny asfaltových povrchov aj k zmenám šírkových parametrov miestnych komunikácií. „Môžeme potvrdiť, že pripravujeme ďalšiu veľkú opravu ciest a chodníkov v Prievidzi. Okrem opráv ciest a chodníkov je dôležité spomenúť aj to, že pripravujeme plán rekonštrukcií ciest na niekoľko rokov,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Súťaž na dodávateľa opráv ciest vyhlásená
V rámci opráv ciest a chodníkov dôjde k výmene obrusnej asfaltovej vrstvy, ktorá bude vybúraná a nahradená novou živičnou vrstvou z asfaltobetónu. Súčasťou prác sú i výškové úpravy kanalizačných vpustov, poklopov, šupátok, hydrantov. Jednotlivé práce budú realizované v etapách počas rokov 2017 a 2018. Odhadované náklady na opravy ciest a chodníkov sú naplánované vo výške 988 224 eur. Termín realizácie je závislý od priebehu procesu výberu zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Súťaž na dodávateľa prác už bola vyhlásená.

Zoznam miestnych komunikácií, ktoré sú určené na opravu:
1. Oprava MK Záhradnícka ulica,
2. Oprava MK Snežienkova ulica,
3. Oprava MK Ul. M. Hodžu,
4. Oprava MK Ul. M. Mišíka (vnútroblok bytového domu),
5. Oprava MK Sklenárska ulica,
6. Oprava MK Malá ulica,
7. Oprava MK Nábrežná ulica,
8. Oprava MK Ul. J. M. Hurbana,
9. Oprava MK Ul. J. Palárika,
10. Oprava MK Ul. K. Novackého,
11. Oprava MK Ul. C. Majerníka,
12. Oprava MK Ul. J. Gramantíka,
13. Oprava MK Mariánska ulica,
14. Oprava MK Uhlištná ulica,
15. Oprava MK Na Vŕšku,
16. Oprava MK Richtárska ulica,
17. Oprava MK Na záhumní,

Zoznam chodníkov určených na opravu :

1. Oprava chodníka Železničiarska ulica,
2. Oprava chodníka prepoj Ul. T. Vansovej a Hviezdoslavovej ulice,
3. Oprava chodníka Duklianska ulica,
4. Oprava chodníka Ul. J. Murgaša,
5. Oprava chodníka Ul. Š. Závodníka,
6. Oprava chodníka Ul. L. N. Jégeho,
7. Oprava chodníka Cesta V. Clementisa,
8. Oprava chodníka Podhorská ulica,

V pláne mesta aj rekonštrukcie ciest
Pri rekonštrukciách sa uvažuje s odstránením povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. Rekonštrukcie budú realizované v etapách v rokoch 2018 a 2019. Na rekonštrukcie ciest budú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2,5 milióna eur.
Aj v prípade rekonštrukcií je presný termín realizácie závislý od priebehu procesu výberu zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam ciest ktoré sú naplánované na rekonštrukciu ciest:

Rekonštrukcia komunikácií:

1. Hornonitrianska cesta
2. Východná ulica
3. Kukučínova ulica
4. Lúčna ulica
5. Ulica M. Mišíka (Prístup k škôlke)
6. Cesta Poľnohospodárov ( Úsek po Podjazdovú ul.)
7. Mierové námestie (Pred kinom Baník)
8. Ul. A. Sladkoviča
9. Ul. D. Krmana
10. Svätopluková ulica (Vnútroblok pri Top Cafe)
11. Úzka ulica
12. Ul. J. Francisciho
13. Ul. E. M. Šoltésovej
14. Tolstého Rad
15. Ul. A. Mišúta
16. Ul. Olympionikov
17. Ul. Clementisa (Oprava parkoviska, vchody 1,3,5,7)
18. Ul. Na Karasiny (Parkoviská pred bytovými domami)
19. Ul. Mojmírova
20. Ul. energetikov
21. Ul. V. Clementisa (Úsek cesty V.Clementisa od križovatky pri dome číslo 252 až po Materskú školu V.Clementisa)
22. Ul. Na Karasiny (Úsek cesty od Ul. Na Karasiny k byt.domu č. 691/71B)
23. Hlboká ulica
24. Spojovacia ulica
25. Ul. Pod poliankou
26. Lesná ulica

Rekonštrukcia chodníkov:
1. Sídlisko Mládež (Najviac frekventované chodníky)
2. Sídlisko Žabník (Najviac frekventované chodníky)
3. Traťová ulica
4. Ul. S. Chalúpku
5. Ul. B. Bjornsona (Od. M.R. Štefánika po J. Kráľa)
6. Ul. A. Sladkoviča
7. Ul. M. R. Štefánika (Pred bytovým domom č.133)
8. Vnútroblok od Ul. J. Francisciho po Ul. Bednára
9. Bojnická cesta (Úsek medzi ulicami J. G.Tajovského – Š. Závodnika)
10. Ulica V.Clementisa (Od bus. zastávky po prvý bytový dom – zámková dlažba)
11. Rekonštrukcia chodníka v parku pod lekárňou, od lekárne po bytový dom na Ul.Energetikov
12. Ružová ulica

Opravujú aj výtlky
Komunikácie v celom meste po tohto ročnej zime sú značne horšom kvalitatívnom stave, ako tomu bolo pred zimným obdobím, čo bolo spôsobené predovšetkým charakterom a priebehom zimy.

Na cestách, ktoré sú v pláne pre kompletnú výmenu krytu vozovky, sú spoločnosťou TSMPD vykonávané iba práce na zabezpečenie zjazdnosti.

Správca komunikácií zabezpečoval zjazdnosť ciest už počas zimného obdobia a počas obdobia kedy nefungovala obaľovacia súprava na výrobu asfaltu prostredníctvom betónových výplní a technológiou infražiarenia. Ďalšie opravy výtlkom začala spoločnosť TSMPD realizovať od 20. týždňa.

„Do dnešného dňa sa nám podarilo odstrániť lokálne výtlky na uliciach Olympionikov, Gazdovská, Košovská, Nová ulica, M. R. Štefánika, Dlhá ulica, Súbežná ulica, čo predstavuje približne 200 m2,“ približuje Roman Bartoš z TSMPD .

Zoznam ciest na ktorých sa realizujú opravy výtlkov:
Nábrežná ulica, Tolstého, Bajzu, S. Chalupku, Ľ. Ondrejova, Slančíková, Ul. Falešníka, Kuzmányho, M. Gorkého, Pod banskou, Urbánková, M. Mišuta, Ul. Mariánska, K. Nováckeho, a časti Hradec, V. Lehôtka, M. Lehôtka.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…