26. Nov 2014 13:58

Prievidza najúspešnejšia

Národné osvetové centrum v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi a mediálnou podporou týždenníka Obecné noviny vyhlásilo v júni 8. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2014 o najlepšiu kroniku a monografiu obce, mesta. Do súťaže bolo prihlásených celkom 26 obecných a mestských kroník a 58 monografií.

Začiatkom novembra zasadla odborná hodnotiaca porota a dnes, 26. novembra 2014, sa uskutočnilo v Etnografickom múzeu v Martine vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení. V kategórii kronika krajského a okresného mesta sa medzi krajskými mestami podarilo získať prvenstvo mestu Trenčín. Prievidza získala prvé miesto v kategórii okresných miest a zároveň získala prvé miesto v kategórii vedecká alebo vedecko-poularizačná monografia mesta alebo mestskej časti. Ocenenie za najlepšiu kroniku okresného mesta prevzala z rúk predsedu poroty Anna Kocnárová, kronikárka mesta Prievidza a ocenenie za najlepšiu monografiu mesta Helena Dadíková, predsedníčka komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi.

Prvenstvo za najlepšiu kroniku okresného mesta získala Prievidza nielen vďaka kvalitnému obsahu kronikárskeho zápisu z roku 2012, ale aj za to, že kroniku vedie aj v ručnom prepise, čo sa stáva stále viac zvláštnosťou. Ručný prepis kroniky zabezpečuje pre mesto A. Jeleneková.

Ocenenie Monografie Prievidze je výrazom vyjadrenia kvality obsahu a spracovania histórie mesta. Mesto Prievidza vydalo k Roku výročí (2013) knihu PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA. Publikácia ako jedna z mála prináša komplexné informácie o meste do roku 1948. V ôsmich rozsiahlych kapitolách knihy sa píše o prírodných pomeroch mesta a blízkeho okolia, o jeho histórii a živote od praveku cez stredovek a novovek až po rok 1948. V poslednej kapitole sú spracované pamiatky Prievidze. Úspech dosiahlo mesto vďaka kolektívu autorov, ktorí sa pod vedením Prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. z UK v Bratislave podieľali na tvorbe 272 stranovej plnofarebnej publikácie. Prievidza ako jediná samospráva z miest získala v súťaži obe cenné trofeje.

-eda-

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…