30. Sep 2021 12:55

Prievidza má obnovený symbol historickej cesty MAGNA VIA

Cieľom výročnej konferencie MAGNA VIA, ktorú na konci školského roka 2020/2021 zorganizovala Obchodná akadémia v Prievidzi spoločne s Občianskym združením Magna Via, bola propagácia historickej poštovej a obchodnej cesty Magna Via, ktorá už od 16. storočia spájala regióny veľkej časti Európy aj dnešného Slovenska a zároveň aj podpora ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry.

Pri príležitosti konferencie odovzdal predseda OZ Magna Via doc. Jozef Húska zástupcovi mesta Prievidza Ing. Ľubošovi Jelačičovi novú žulovú dlaždicu s vygravírovaným logom historickej kráľovskej poštovej cesty MAGNA VIA.

Mesto Prievidza v garancii referátu obchodu a cestovného ruchu zabezpečilo osadenie dlaždice pred objektom mestského domu a spoločne s Turisticko-informačnou kanceláriou mesta Prievidza, n.o., pripravili malú slávnosť jej odhalenia v prítomnosti predsedu OZ Magna Via doc. J. Húsku, viceprimátora mesta Prievidza Ľ. Jelačiča, výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice Mgr. A. Malátovej, poslancov mestského zastupiteľstva v Prievidzi a obyvateľov mesta. Krátku ukážku z obdobia, keď sa historickou poštovou cestou prepravovali nielen poštové zásielky, ale aj ľudia, prítomným v dobových kostýmoch prezentovali členovia Divadelného spolku v Prievidzi pod vedením Vojtecha Bartka.

„Cesty dnes neslúžia len na prepravu tovaru či správ. Na to dnes využívame moderné technológie. Cesty dnes pre nás výraznou mierou znamenajú okrem iného cestovanie a poznávanie. Umožňujú nám spoznávať krásy a pamätihodnosti nielen nášho kraja, ale takmer celého sveta. Prievidza je jedným z miest, kadiaľ viedla kráľovsko-cisárska poštová cesta Via Magna. A pretože si ctíme históriu a sme na ňu patrične hrdí, mám úprimnú radosť z toho, že tento malý symbol – dlaždica s logom Magna Via, bude našim obyvateľom i návštevníkom Prievidze nielen pripomínať históriu, ale ich zároveň viesť k ďalšiemu poznávaniu krás našej krásnej krajiny v srdci Európy“, povedal pri tejto príležitosti viceprimátor mesta Prievidza Ľ. Jelačič.

Následne spoločne s predsedom ZO Magna Via doc. J. Húskom poklepali kladivkom s baníckymi symbolmi dlaždicu a popriali obyvateľom i návštevníkom mesta veľa dobrých rozhodnutí a krokov pri zviditeľňovaní, ochrane a podpore spoločného kultúrneho dedičstva.
:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…