13. Jan 2015 10:30

PRIEVIDZA CITY / SI TY 2015

Výzva pre fotografov! Občianske združenie Art point - prevádzkovateľ Art galérie mesta Prievidza organizuje výstavu PRIEVIDZA CITY / SI TY 2015

Organizácia výstavy:
Organizátor: Občianske združenie Art point – prevádzkovateľ Art galérie mesta Prievidza
Uzávierka a miesto odovzdania prác: 10. júl 2015, Art point/kino Baník, Štefánika č. 1, 971 01 Prievidza
Trvanie výstavy: 17.7.-12.8.2015 Vystavené diela budú vrátené autorom po skončení výstavy, prípadne ich autori môžu darovať do fondu Art galérie mesta.

Poslanie výstavy:
• Prostredníctvom umeleckej fotografie a iných médií kombinovaných s fotografiou, sprostredkovať pohľad na Prievidzu ako „svetové mesto“, pripomínajúci a evokujúci kultové či inak známe fotografie rôznych miest z celého sveta.
• Presvedčiť vnímateľa, že aj na Prievidzu sa dá pozrieť „inou optikou“ – s cieľom vytvoriť obrázok s emocionálne príťažlivým, propagačne a vizuálne silným identifikačným potenciálom

Podmienky a pravidlá účasti:
a) účastníkom výstavy sa môže stať ktokoľvek, kto prihlási svoje práce v súlade s týmito pravidlami
b) účastník výstavy môže použiť akékoľvek prístroje, fotografické techniky i alternatívne postupy a spôsoby spracovania vedúce k tvorbe originálnej fotografie
d) prihlásiť je možné maximálne 5 (slovom päť) prác od jedného autora
e) všetky prihlásené práce musia spĺňať zámer výstavy
g) všetky práce musia byť odovzdané v tlačenej forme, adjustované a zarámované – resp. upravené tak, aby ich bolo možné vystaviť bez ďalších úprav
h) všetky práce musia byť zároveň odovzdané v digitálnej forme v čo najvyššom rozlíšení
i) všetky práce musia byť na zadnej strane vľavo dole označené kontaktnými údajmi ( meno autora, dátum narodenia, adresa, e-mail, názov fotografie, rok vzniku). Rovnako fotografie sústredené do digitálnych súborov musia byť označené minimálne menom autora
Účastník výstavy prihlásením fotografie na výstavu potvrdzuje, že
a) je autorom prihlásenej fotografie
b) disponuje všetkými právami k prihláseným fotografiám
c) má vysporiadané všetky práva s osobami, ak sú zobrazené na fotografiách
d) užitím fotografie Art galériou podľa týchto pravidiel nebudú nijako porušené a ani ohrozené práva tretích osôb inak sa autor dotknutého diela zaväzuje prevádzkovateľa Art galérie odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti nemu
Prihlásením do výstavy dávajú účastníci výstavy súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov.

Hodnotenie a výber prác:
O výbere prác na výstavu rozhodne odborná porota navrhnutá Umeleckou radou Art galérie.
Počet vystavených prác bude závisieť od ich umeleckej kvality a disponibilného priestoru na prezentáciu.
Počas výstavy sa zároveň uskutoční hlasovanie návštevníkov o súbor najlepších prác, z ktorých Art galéria vydá edíciu pohľadníc, kalendárov a iných propagačných materiálov a suvenírov s uvedením mena autora.
Art galéria si vyhradzuje právo vyradiť z výstavy práce, ktoré:
a) nezodpovedajú zámeru výstavy
b) obsahujú prvky násilia, alebo sú inak v rozpore s platnými právnymi predpismi
c) by mohli poškodiť dobré meno Art galérie
d) u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok výstavy

Upozornenie : Účastník výstavy prihlásením svojich autorských diel na výstavu postupuje o.z. Art point časovo neobmedzenú bezúplatnú nevýhradnú licenciu k voľnému užívaniu týchto diel na propagačné účely, bez ohľadu na formu.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.