26. Mar 2024 8:43

Prievidza chce regulovať hazard

Do avizovaného májového mestského zastupiteľstva má prievidzská radnica predložiť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by malo viesť k zákazu hazardu na území mesta.

„Je dôležité si uvedomiť, že závislosť na hazardných hrách je závažným problémom, ktorý ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj jeho rodinu, priateľov a širšiu komunitu. Pre mnohých ľudí sa hazardné hry stávajú vášňou, ktorá ich núti investovať viac a viac peňazí do hrania. To môže viesť k dlhovým problémom, stratám majetku, finančnej kríze až ku kriminálnemu správaniu. Vnímame, že sa v meste vznikajú nové prevádzky prevádzkujúce hazardné hry, uvádza primátorka Macháčková.

Licencie na prevádzkovanie hazardných hier udeľuje výhradne Úrad pre reguláciu hazardných hier pre celé územie Slovenskej republiky, preto mesto nemá priamu informáciu, komu bola licencia vydaná a na aké obdobie. 

Obce podľa zákona o hazardných hrách vydávajú vyjadrenia k umiestneniu  hazardných hier s adresou prevádzky, ktoré platia počas celej dĺžky licencie  a  ktoré musí žiadateľ o licenciu  predložiť  Úradu pre reguláciu hazardných hier. Ďalej obce spravujú „paušálne“  odvody  z  prevádzkovania týchto hier, ktoré sa na účet mesta odvádzajú k 30.4. a k 31.12. v príslušnom roku a mesačné odvody. 

„Spoločne s odbornými pracovníkmi analyzujeme možnosti obmedzenia hazardu na území mesta Prievidza. Jednotlivé samosprávy majú regulovaný hazard rôzne. Od definovaných vzdialeností, kde by sa herne a kasína nemali nachádzať, napríklad školy, školské a sociálne zariadenia, prípadne konkrétne dni a sviatky, kedy majú byť prevádzky herní a kasín zatvorené, až po úplný zákaz hazardu. Nájsť vhodnú úpravu si vyžaduje dôkladnú analýzu,“ dodáva primátorka mesta.

Tento krok neznamená okamžité zatvorenie všetkých herní a kasín, nakoľko v zmysle zákona o hazardných hrách sa toto nariadenie nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia do skončenia platnosti danej individuálnej licencie. Platnosť týchto licencií v meste Prievidza sa vo väčšine prípadov pohybuje v termíne do konca roka 2025 – 2027.

„Samozrejme si uvedomujeme aj možný výpadok v príjmoch rozpočtu mesta, ktoré reguláciu hazardu v našom meste prinesie. No z dôvodu čoraz viac šíriacej sa siete online hazardu, chceme aspoň eliminovať miesta podporujúce vznik patologického hráčstva,“ uzatvára primátorka Macháčková.

Úplne znenie všeobecne záväzného nariadenia bude predmetom rokovania a pripomienkovania Komisií Mestského zastupiteľstva, ktoré zasadajú od 4. apríla 2024.

Videoreportáž k článku

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…