13. Jun 2014 8:50

Prievidza bude zverejňovať uznesenia mestskej rady a komisií zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili ďalšie odporúčania projektu „Transparentné mesto.“ Schválené boli Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 54 - Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi a Interná smernica č. 78 - Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Po novom budú zverejňované na internetovej stránke mesta aj uznesenia mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva. Tie doteraz dostupné neboli.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi z júna 2010 bola uzatvorená Zmluva o dielo 624/2010/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a Transparency International Slovensko, ktorej predmetom bola realizácia auditu a príprava vybraných protikorupčných opatrení. V odporúčaniach, ktoré boli prezentované ako výstup projektu v Správe z auditu politík mesta Prievidza z hľadiska priestoru pre korupciu, sú uvedené aj opatrenia v oblasti participačnej politiky mesta a v oblasti politiky prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy.

V participačnej politike mesta je medzi navrhnutými zmenami odporúčané zakotviť verejné rokovanie komisií MsZ a MsR. Ďalej v politike prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy je odporúčané zverejňovať informácie o fungovaní jednotlivých komisií MsZ a MsR a pokračovať v ďalšom dobrovoľnom zverejňovaní informácií cestou webovej stránky mesta. Podobné opatrenia sú aj súčasťou odporúčaní v rámci pravidelného hodnotenia „Otvorená samospráva“, podľa ktorého Transparency International Slovensko vypracúva rating transparentnosti 100 najväčších slovenských miest.

Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi bol teda po odsúhlasení poslancov doplnený o zverejňovanie uznesení z rokovaní mestskej rady na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. Podľa novej úpravy budú zverejňované aj uznesenia z rokovaní komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi na internetovej stránke mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…