12. Mar 2023 13:12

Preventívna deratizácia kanalizačnej sústavy


V dňoch 16.03.2023 až 03.04.2023, začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o. vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej Vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v nasledujúcich obciach: Prievidza, Bojnice, Kanianka, Pravenec, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom, Handlová, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany. Prípravok požitý na ničenie živočíšnych škodcov: HUBEX L PARAFÍNOVÉ BLOKY 130G/40G , RATIMOR. PARAFÍNOVÉ  20g/100g

Deratizačné práce budú prebiehať v čase od 7:00 do 18:00 hod. V  prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nižšie uvedené telefónne číslo v čase 8:00 až 16:00 hod. 0908 283 141

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…