8. Oct 2021 8:09

Preskúšanie sirén

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia informuje o preskúšaní sirén.

V súlade s usmernením „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021- usmernenie“ a v súlade dokumentom „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2021“ oznamujeme, že dňa 08.10. 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…