8. Oct 2021 8:09

Preskúšanie sirén

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia informuje o preskúšaní sirén.

V súlade s usmernením „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2021- usmernenie“ a v súlade dokumentom „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2021“ oznamujeme, že dňa 08.10. 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…