11. Oct 2023 7:47

Prerušenie dodávky pitnej vody - Hradec


Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza časť Hradec. Odstávka bude na ulici Na stanište a Lesná prípadne blízke okolie. Prerušená dodávka bude od cca 8:30 do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…