2. máj 2011 5:52

Premiérové zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Prievidza

Mladí Prievidžania sa stretli na prvom zasadnutí Mládežníckeho parlamentu mesta Prievidza, aby presadzovali svoje názory a rozvíjali dobrovoľníctvo. Na Slovensku sú mladí ľudia z politického diania mnohokrát vyčlenení a považovaní za nerelevantných partnerov. V Prievidzi sa to má zmeniť. Je predsa každému jasné, že názor pätnásťročného študenta nemôže suplovať niekto o tridsaťpäť rokov starší. Od Mládežníckeho parlamentu mesta Prievidza (MPMPD) sa očakáva predovšetkým reprezentovanie, presadzovanie a obhajovanie záujmov mladých Prievidžanov pred mestskou samosprávou.

MPMPD má u mladých ľudí ďalej pestovať spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciovať a organizovať športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, voľnočasové a ekologické aktivity týkajúce sa života mladých ľudí v meste Prievidza. MPMPD má byť poradný orgán komisií mesta Prievidza a samotnej primátorky, ktorá vznik Mládežníckeho parlamentu sama iniciovala.

Na výzvu mesta zareagovala približne dvadsiatka mladých ľudí od žiakov základných škôl až po vysokoškolákov, ktorí sa stretli v priestoroch prievidzského  Domu kultúry posledný aprílový piatok.
Mládežnícky parlament bude založený na dobrovoľnom prístupe každého jedného člena k veciam verejným. Členovia sa budú stretávať v popoludňajších hodinách posledné dni v týždni. Členom sa môže stať mládežník vo veku od 12 do 30 rokov, ktorí žije a má trvalý pobyt na území mesta Prievidza. Členovia parlamentu si na najbližšom stretnutí zvolia užšiu skupinu zástupcov, ktorí budú tvoriť  Radu mladých, ktorá bude zasadať raz do mesiaca spolu s primátorkou mesta Prievidza. 

S prvým informatívnym stretnutím boli organizátori nadmieru spokojní. Ak si aj Ty mladý človek vo veku od 12 do 30 rokov, zaujímajúci sa o dianie vo svojom meste a chceš sa podieľať na rozhodnutiach, ktoré sa Ťa týkajú a máš chuť venovať sa mládežníckej politike, komunikovať s vedením mesta, resp. vymýšľať zaujímavé projekty, tak príď na ďalšie stretnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Prievidza, ktoré sa bude konať pod záštitou vedenia mesta už budúci mesiac, počas mestských dní. Pre viac informácií sleduj stránku mesta.

 Milan Oršula, Dušana Čierna

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…