11. Nov 2011 7:37

PREDVIANOČNÉ TRHY 2011 -Súťaž o najkrajší vianočný stánok

Mesto Prievidza vyhlasuje „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STÁNOK“ do ktorej sa môže zapojiť každý predávajúci zúčastňujúci sa Predvianočných trhov 2011 v Prievidzi.

Odborná komisia ohodnotí vzhľad stánku, vianočnú výzdobu, celkovú estetickú úroveň a určí poradie na prvých troch miestach.

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 20. decembra 2011 o 15.00 h na Námestí slobody v Prievidzi.

Víťazi súťaže budú vyhlásení a uverejnení na webovej stránke mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…