7. Dec 2022 9:48

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR, bude v piatok 9. decembra 2022 o 12:00 hod. vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky.

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie“ zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022“ oznamujeme obyvateľovm, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR, bude v piatok 9. decembra 2022 o 12:00 hod. vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou elektromotorických a elektronických sirén a miestnych rozhlasov, vrátane všetkých autonómnych systémov s RDS pripojením.

Akustické preskúšanie elektronických sirén hlasitou skúškou vykoná MVSR (CMRS SKR) centrálne, prostredníctvom signálu RDS.

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…