15. Dec 2014 8:03

Pozývame na Vianočný benefičný koncert pre charitu

Žiaci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a spoločenstvo Piar organizujú pod záštitou primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej, Vianočný benefičný koncert. Koná sa vo štvrtok, 18. decembra 2014 o 16:00 v piaristickom kostole v Prievidzi (Kostol Najsvätejšej Trojice).

V programe koncertu vystúpia žiaci piaristickej školy a mládež zo Spoločenstva Piar. Oživením budú vystúpenia sólových spevákov a drobné divadelné scénky s predvianočnou tematikou. Výťažok zo vstupného bude použitý na podporu aktivít neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi.

„Vianočný program má na piaristickej škole veľkú tradíciu. V roku 2010 sme ho prvýkrát spojili so zbierkou a podporili detský hospic Plamienok. Od roku 2011 spolupracujeme s prievidzskou charitou a sme radi, že vďaka tomu pomáhame ľuďom v núdzi, ktorí sú z nášho regiónu,“ hovorí Ján Grešner zo spoločenstva Piar. „Snažíme sa, aby to koncertom nekončilo. Dobrovoľníci z nášho spoločenstva pomáhajú charite dlhodobo. Majú víkendové dobrovoľnícke služby. Už tradične pomôžeme aj tieto Vianoce s tradičnými aktivitami, napríklad s podávaním vianočnej večere ľuďom bez domova, “ dodáva.

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi získala v roku 2012 do dlhodobého prenájmu od mesta Prievidza nehnuteľnosť na Košovskej ulici č. 19. Nové priestory mesto Prievidza organizácii poskytlo na 30 rokov za 1 euro ročne. Charita v nich prevádzkuje denné centrum, výdaj stravy a šatstva, stredisko osobnej hygieny a v zimných mesiacoch aj nízkoprahovú nocľaháreň. Organizácia a jej predchodcovia v Prievidzi pomáhajú núdznym už od roku 1990.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.