20. máj 2010 18:55

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 25. mája 2010

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.

F. Madvu v Prievidzi

Pozvánku a dokumenty na prerokovanie nájdete tu …

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…