7. Apr 2010 10:04

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14. apríla 2010

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2010 (streda) o 15.00 h v Dome kultúry na Ul.

F. Madvu v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.