7. Apr 2010 10:04

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14. apríla 2010

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2010 (streda) o 15.00 h v Dome kultúry na Ul.

F. Madvu v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…