20. máj 2019 7:01

Pozvánka na diskusie o stave spoločnosti na Slovensku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na diskusie o stave spoločnosti na Slovensku. Je potrebné, aby sa záujemcovia vopred zaregistrovali.

Vážení občania a vážené občianky, predstavitelia a predstaviteľky mimovládnych neziskových organizácií, dovoľujeme si Vás pozvať na fokusové skupiny, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík pomocou získavania relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.

Predmetom rozhovorov počas fokusovej skupiny bude občianska angažovanosť a hodnotenie stavu spoločnosti na Slovensku (aktuálny stav, problémy a očakávania do budúcnosti). Fokusové skupiny budú moderovať Michal Vašečka, Viera Žúborová, Katarína Čavojská a Elena Gallová Kriglerová. Výstupom série fokusových skupín, resp. výstupom projektu bude analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a trendy rozvoja občianskej spoločnosti.

Príďte diskutovať a vyjadriť svoj názor! Je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára. Pri registrácii je potrebné zaradiť sa do jednej zo skupín: formálna organizácia, neformálna organizácia, občan. Na základe zaradenia Vám bude neskôr doručená pozvánka s presným časom a miestom konania diskusie. Skupinová diskusia bude trvať 120 minút, pre účastníkov bude pripravené malé občerstvenie. Viac informácií nájdete tu.

Kontakt: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Národný projekt „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
tel: 02 / 509 44 985 / mob: + 421 905 399 634 / email: martin.mnahoncak@minv.sk

Pozvánka na stiahnutie

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…