4. Apr 2018 8:34

Pozor na dočasné obmedzenie na Košovskej ceste

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu lávky pre peších mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi. Pre zabezpečenie realizácie je nutné úplne vylúčiť pešiu dopravu na lávke, ako aj obmedziť dopravu v jednom jazdnom pruhu na mostnom telese.

Počas prác bude prejazdný jeden jazdný pruh v smere od priemyselnej zóny do centra mesta. Pre dopravu od centra mesta do priemyselnej zóny budú označené obchádzkové trasy po vedľajších komunikáciách. Na uzávierku mosta budú účastníci cestnej premávky upozornení z hlavných smerov a to od Bojníc, ale aj na miestnych komunikáciách tak, aby doprava bola pre účastníkov zrozumiteľná. Pre zabezpečenie dostupnosti do priemyselnej zóny bude po dobu realizácie sprejazdnená obojsmerne komunikácia na Nábr. J. Kalinčiaka, v úseku od Ul. J. Murgaša po Košovskú cestu (popod mosty). Z tohto dôvodu bude na uvedenom úseku zrušená cyklistická trasa po dobu trvania prác.
Začiatok prác na rekonštrukcii lávky mostného objektu je plánovaný od 05.04. 2018 do 18.5. 2018.

Ďalšie dopravné obmedzenia v meste súvisia s prácami na opravách miestnych komunikácií. Predmetom prác bude odfrézovanie jestvujúcich vrchných vrstiev asfaltov a realizácia nových asfaltov. V termíne od 9.4. 2018 budú realizované nasledovné komunikácie na uliciach: Záhradnícka ulica, Ul. J.M. Hurbana, M. Hodžu, Nábrežná ulica.

Žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy vyplývajúce z dočasného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…