19. Oct 2021 11:56

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Tlač a dodanie stolového kalendára na rok 2022

Názov zákazky: „Tlač a dodanie stolového kalendára na rok 2022“. Miesto dodania: neadresná distribúcia do všetkých schránok mesta Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služb

Celý dokument:

Prílohy:

Vysvetlenie s prílohou k zákazke č. 1:

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií :

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…