1. Dec 2020 10:57

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly“ – aktualizácia (ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly)“

Názov zákazky: Spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly“ – aktualizácia (ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly)“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená: zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Predpokladaná hodnota zákazky: 36 250,- €

Celý dokument:

Prílohy č. 1:

Prílohy č. 2:

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…