1. Dec 2020 10:57

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly“ – aktualizácia (ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly)“

Názov zákazky: Spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly“ – aktualizácia (ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly)“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená: zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Predpokladaná hodnota zákazky: 36 250,- €

Celý dokument:

Prílohy č. 1:

Prílohy č. 2:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…