14. Oct 2020 12:28

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020. Všetky informácie nájdete na www.pssr.sk.

Prílohy:
Povinnosť registrácie chovu ošípaných – oznam
Minimálne požiadavky biologickej bezpečenosti – nekomerčné chovy
Africký mor ošípaných – infoleták
Tlačivo na registráciu chovu
Tlačivo na predaj ošípanej na domácu spotrebu
Tlačivo na registráciu chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

Obrázok: Pixabay.com by 250432

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…