14. Oct 2020 12:28

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020. Všetky informácie nájdete na www.pssr.sk.

Prílohy:
Povinnosť registrácie chovu ošípaných – oznam
Minimálne požiadavky biologickej bezpečenosti – nekomerčné chovy
Africký mor ošípaných – infoleták
Tlačivo na registráciu chovu
Tlačivo na predaj ošípanej na domácu spotrebu
Tlačivo na registráciu chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

Obrázok: Pixabay.com by 250432

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…