4. Jul 2023 13:57

Porucha na verejnom vodovode - Piesky

StVPS informuje obyvateľov, že z dôvodu opravy havárie na verejnom vodovode bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza časť Piesky. Odstavené budú ulice: Východná, Ľ.Podjavorinskej , Kukučínova, A.Kmeťa, Veľkolehotská, Malolehotská, Vajanského, Sitnianskeho, Kalinčiaka, Vápenická prípadne blízke okolie.

Odstávka bude dnes približne od 12.00 h. do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…