15. Aug 2011 6:11

Ponuka práce na Mestskom úrade

Mesto Prievidza, mestský úrad, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, oddelenie výstavby a životného prostredia vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu referent výstavby, komunikácií a športovísk.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (VŠ stavebná, dopravná)
  • Prax v oblasti najmenej 3 roky
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Práca s PC
  • Osobnostné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných dokladov:
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o vzdelaní
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 25.8.2011 na adresu:
Mestský Úrad
Námestie slobody č.14
971 01 Prievidza
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…