25. Aug 2010 10:34

Pomoc pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Aktualizované 27.08.2010 - Vážení občania, v súvislosti s uplatnením škody v zmysle č. 7/2010 o ochrane pred povodňami distribuuje mesto Prievidza do povodňami postihnutých domácností Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody. Škody spôsobené na vašom majetku spíšte na priloženom tlačive a v termíne do 5 pracovných dní od odvolania II.

povodňového stupňa povodňovej aktivity odovzdajte v podateľni Mestského úradu v Prievidzi, v mieste prvého kontaktu alebo v klientskom centre.

Pre občanov, ktorí budú potrebovať pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody pomoc, budú zriadené kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na UL. M. Slovenskej, v budove kina Baník na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi.
V kontaktných miestach vám poverení zamestnanci od štvrtka 26. augusta 2010 v čase od 10. do 15. hodiny pomôžu pri vypĺňaní tlačív a poskytnú bližšie informácie. Kontaktné miesta budú k dispozícii do 24. septembra 2010. Odporúčame vám vyhodnotenie povodňových škôd predložiť v čo najkratšom termíne.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…