25. Aug 2010 10:34

Pomoc pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Aktualizované 27.08.2010 - Vážení občania, v súvislosti s uplatnením škody v zmysle č. 7/2010 o ochrane pred povodňami distribuuje mesto Prievidza do povodňami postihnutých domácností Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody. Škody spôsobené na vašom majetku spíšte na priloženom tlačive a v termíne do 5 pracovných dní od odvolania II.

povodňového stupňa povodňovej aktivity odovzdajte v podateľni Mestského úradu v Prievidzi, v mieste prvého kontaktu alebo v klientskom centre.

Pre občanov, ktorí budú potrebovať pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody pomoc, budú zriadené kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na UL. M. Slovenskej, v budove kina Baník na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi.
V kontaktných miestach vám poverení zamestnanci od štvrtka 26. augusta 2010 v čase od 10. do 15. hodiny pomôžu pri vypĺňaní tlačív a poskytnú bližšie informácie. Kontaktné miesta budú k dispozícii do 24. septembra 2010. Odporúčame vám vyhodnotenie povodňových škôd predložiť v čo najkratšom termíne.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…