25. Aug 2010 10:34

Pomoc pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Aktualizované 27.08.2010 - Vážení občania, v súvislosti s uplatnením škody v zmysle č. 7/2010 o ochrane pred povodňami distribuuje mesto Prievidza do povodňami postihnutých domácností Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody. Škody spôsobené na vašom majetku spíšte na priloženom tlačive a v termíne do 5 pracovných dní od odvolania II.

povodňového stupňa povodňovej aktivity odovzdajte v podateľni Mestského úradu v Prievidzi, v mieste prvého kontaktu alebo v klientskom centre.

Pre občanov, ktorí budú potrebovať pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody pomoc, budú zriadené kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na UL. M. Slovenskej, v budove kina Baník na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi.
V kontaktných miestach vám poverení zamestnanci od štvrtka 26. augusta 2010 v čase od 10. do 15. hodiny pomôžu pri vypĺňaní tlačív a poskytnú bližšie informácie. Kontaktné miesta budú k dispozícii do 24. septembra 2010. Odporúčame vám vyhodnotenie povodňových škôd predložiť v čo najkratšom termíne.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…