25. Aug 2010 10:34

Pomoc pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Aktualizované 27.08.2010 - Vážení občania, v súvislosti s uplatnením škody v zmysle č. 7/2010 o ochrane pred povodňami distribuuje mesto Prievidza do povodňami postihnutých domácností Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody. Škody spôsobené na vašom majetku spíšte na priloženom tlačive a v termíne do 5 pracovných dní od odvolania II.

povodňového stupňa povodňovej aktivity odovzdajte v podateľni Mestského úradu v Prievidzi, v mieste prvého kontaktu alebo v klientskom centre.

Pre občanov, ktorí budú potrebovať pri vypĺňaní Oznámenia o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody pomoc, budú zriadené kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na UL. M. Slovenskej, v budove kina Baník na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi.
V kontaktných miestach vám poverení zamestnanci od štvrtka 26. augusta 2010 v čase od 10. do 15. hodiny pomôžu pri vypĺňaní tlačív a poskytnú bližšie informácie. Kontaktné miesta budú k dispozícii do 24. septembra 2010. Odporúčame vám vyhodnotenie povodňových škôd predložiť v čo najkratšom termíne.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…