28. Jul 2023 9:34

Podrobné informácie k blížiacim sa septembrovým voľbám nájdete aj na stránke mesta Prievidza


S blížiacim sa termínom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa čoraz viac obyvateľov obracia na mesto so žiadosťami o vydanie hlasovacích preukazov. Mesto Prievidza pripravilo na svojich stránkach súhrn informácií k blížiacim sa voľbám a zriadilo i novú mailovú adresu, na ktorú sa obyvatelia môžu obrátiť.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Prievidza a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

„Evidujeme v posledných dňoch zvýšený záujem o vydávanie hlasovacích preukazov. Preto sme sa rozhodli zriadiť novu mailovú adresu hlasovacipreukaz@prievidza.sk, kde sa občania môžu so žiadosťami obracať,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Mgr. Zuzana Krajčiová.

Na webovom sídle mesta v často samospráva/voľby a referendá nájdu obyvatelia zároveň informácie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností, či návod ako a kde požiadať o možnosť voľby zo zahraničia.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…