10. Aug 2022 10:52

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Prievidzi Ing. Dana Paulíková oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby primátora mesta a voľby do mestského zastupiteľstva môžu doručiť v úradných hodinách Mestského úradu v Prievidzi na adrese:

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Dňa 30. augusta 2022 môžu politické strany, koalície a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny v čase od 7:00 – 15:00 a od 16:00 – 24:00 na vyššie uvedenej adrese.

Politické strany a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca. Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili. Nezávislý kandidát, alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca.

Termín odovzdania si môžete dohodnúť telefonicky.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…