17. Dec 2018 13:48

Poďakovanie ŠK Fitness Free

Len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov Vianoc, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia a zároveň v každom z nás upevňujú ľudské hodnoty . V športových kruhoch na prahu nového roka vyjadrujeme vďaku a úctu všetkým, ktorí sa pričinili o skvalitnenie a podporu nášho klubu.

Ďakujeme našim pretekárom za vynikajúcu reprezentáciu na celoslovenských a medzinárodných
súťažiach, za snahu napredovať a rozvíjať športový talent.
Poďakovať by sme chceli samozrejme rodičom za podporu svojich detí a spoludružnosť na
zúčastnených súťažiach počas celého roka.
Najväčšie ďakujem by sme chceli vysloviť mestu Prievidza za vynikajúce podmienky tréningového procesu v gymnastickej telocvični v Nike Aréna.Finančná dotácia z rozpočtu mesta na rok 2018 pre náš klub činil čiastku vo výške 5675€ na prenájom a 1000€ na materiálové zabezpečenie spojené s prepravou.

Poďakovať by sme sa chceli SAFKST /Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trijboja/za celoročnú podporu a nákup športovej podlahy tatami.
Použité finančné dotácie a prenájom telocvične nám skvalitnili tréningový proces a umožnili
napredovať a rozvíjať talent detí.
Všetkým členom a priateľom ŠK Fitness Free Prievidza prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov veľa pevného zdravia, šťastia, lásky a splnených predsavzatí v Novom roku 2019.

Zo srdca prajú trénerky Jana Klečáneková, Jelena Meleščenková, Lucia Kozárová

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…