2. Jan 2019 9:36

Poďakovanie ŠK Fitness Free Prievidza

V športových kruhoch na prahu nového roka vyjadrujeme vďaku a úctu všetkým, ktorí sa pričinili o skvalitnenie a podporu nášho klubu.

Ďakujeme našim pretekárom za vynikajúcu reprezentáciu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach , za snahu napredovať a rozvíjať športový talent.

Poďakovať by sme chceli samozrejme rodičom za podporu svojich detí a spoludružnosť na zúčastnených súťažiach počas celého roka.
Najväčšie ďakujem by sme chceli vysloviť mestu Prievidza za vynikajúce podmienky tréningového procesu v gymnastickej telocvični v Nike Aréna .Finančná dotácia z rozpočtu mesta na rok 2018 pre náš klub činil čiastku vo výške 5675€ na prenájom a 1000€ na materiálové zabezpečenie spojené s prepravou.

Poďakovať by sme sa chceli SAFKST /Slovenská asociácia fitness , kulturistiky a silového trijboja/za celoročnú podporu a nákup športovej podlahy tatami.
Použité finančné dotácie a prenájom telocvične nám skvalitnili tréningový proces a umožnili napredovať a rozvíjať talent detí.

Všetkým členom a priateľom ŠK Fitness Free Prievidza prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov veľa pevného zdravia , šťastia, lásky a splnených predsavzatí v Novom roku 2019.
Zo srdca prajú trénerky Jana Klečáneková, Jelena Meleščenková, Lucia Kozárová

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…