2. Jan 2019 9:36

Poďakovanie ŠK Fitness Free Prievidza

V športových kruhoch na prahu nového roka vyjadrujeme vďaku a úctu všetkým, ktorí sa pričinili o skvalitnenie a podporu nášho klubu.

Ďakujeme našim pretekárom za vynikajúcu reprezentáciu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach , za snahu napredovať a rozvíjať športový talent.

Poďakovať by sme chceli samozrejme rodičom za podporu svojich detí a spoludružnosť na zúčastnených súťažiach počas celého roka.
Najväčšie ďakujem by sme chceli vysloviť mestu Prievidza za vynikajúce podmienky tréningového procesu v gymnastickej telocvični v Nike Aréna .Finančná dotácia z rozpočtu mesta na rok 2018 pre náš klub činil čiastku vo výške 5675€ na prenájom a 1000€ na materiálové zabezpečenie spojené s prepravou.

Poďakovať by sme sa chceli SAFKST /Slovenská asociácia fitness , kulturistiky a silového trijboja/za celoročnú podporu a nákup športovej podlahy tatami.
Použité finančné dotácie a prenájom telocvične nám skvalitnili tréningový proces a umožnili napredovať a rozvíjať talent detí.

Všetkým členom a priateľom ŠK Fitness Free Prievidza prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov veľa pevného zdravia , šťastia, lásky a splnených predsavzatí v Novom roku 2019.
Zo srdca prajú trénerky Jana Klečáneková, Jelena Meleščenková, Lucia Kozárová

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…